digital markedsføring

Begrepet digital markedsføring favner alt innen bruk av digitale medier som markedsføringskanal.